Wczesnochrześcijańskie Webinary

Webinary Wczesnochrześcijańskie

Ewangelia Judasza

Czy był spisek pomiędzy Jezusem a Judaszem? Ewangelię Judasza odnaleziono 50 lat temu i wydano po raz pierwszy w 2005r. Pochodzi od źródła gnostyckiego i przedstawia Judasza jako wybranego ucznia, który wydal Jezusa, dlatego że tylko on rozumiał te tak zbawienie człowieka ma być dokonane. Ewangelia także przedstawia alternatywną teologię o zbawieniu, nie przez ofiarę Jezusa na krzyżu ale przez poznanie duchowe które każdy musi sam dokonać.

30 Maj – Ewangelia Judasza I – Jezus wybiera Judzasza jako ten, zdolny do wielkiego zadania.

6 Czerwiec – Ewangelia Judasza II – Wizja Świątyni. Jezus interpretuje wizje uczniów i Judzasza

13 Czerwiec – Ewangelia Judasza III – Objawienie Judaszu. Jezus opowiada Judaszu jak świat powstał.

20 Czerwiec – Ewangelia Judasza IV – Zbawienie. Judasz przekazuje Jezusa, według Jego woli.

Ewangelia Judasza jest dostępna pod linkiem

Zoom Link spotkania, wtorki o 20,00 godz.

https://us02web.zoom.us/j/81120648534?pwd=K0hYZmpQTHFmZDhnREJoQlJ4NHF1UT09

Nagrania webinarów  są dostępne w YouTube poprzez link do kanała Paula Kieniewicza

 

ENPL