Symposium – Ekofilozofia

Świat jako Sanktuarium

Międzynarodowe sympozjum poświęcone inspiracjom ekofilozofii

 Henryka Skolimowskiego

19-21 Czerwca 2020 r.

Dom i Biblioteka Sichowska, Sichów Duży, Woj. Świętokrzyskie

Organizatorzy:

Sichowska Fundacja Edukacyjna

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Scientific and Medical Network, Wielka Brytania

Komitet organizacyjny:

Profesor Vir Singh, GB Pant University of Agriculture and Technology, India

 

Profesor Krystyna Najder-Stefaniak Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

Profesor Michał Urbański, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Polska

Dr Mikołaj Niedek, Filozofia i Ekonomika, Polska

Dr. Paul Filmore, Scientific and Medical Network, Uniwersytet w Plymouth

Dr Zuzanna Sadowa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska

Wojciech Konikiewicz, muzyk, Polska

Konferencja poświęcona jest filozofii ekologicznej stworzonej przez Profesora Henryka Skolimowskiego (zm. w 2018 r.). Zależy nam na udziale w niej wszystkich, którym los naszej planety nie jest obojętny. Chcemy zaprosić szczególnie ludzi młodych, dla których przyszłość życia na Ziemi ma znaczenie. Filozofia ekologiczna jest filozofią życia i całości, a nie tylko analizy. Dlatego też zapraszamy do wystąpienia tych, którzy chcieliby pokazać, że troska o czystość i piękno środowiska – zarówno przyrodniczego jak i psychicznego – może wyrażać się nie tylko przez filozoficzną i naukową myśl, ale również poprzez sztukę.

Nasze podejście do ekofilozofii jest wieloaspektowe i na konferencji będzie się ono wyrażać zarówno poprzez referaty i dyskusje, jak i poprzez warsztaty, malarstwo, rzeźbę i muzykę – inspirowane filozofią ekologiczną Profesora Skolimowskiego.

Abstrakt referatu lub wystąpienia (około 15 minut) prosimy przesłać na adres e-mail Profesor Krystyny Najder-Stefaniak, krystyna_najder_stefaniak@sggw.pldo dnia 15-go maja 2020 r.

Referaty i wystąpienia mogą być w języku polskim lub angielskim.

Koszt uczestniczenia z referatem lub wystąpieniem: 100 zł (koszt rejestracji i pobytu)

Koszt uczestniczenia bez referatu: 300 zł

Informacje na temat konferencji i rejestracja udziela Paul Kieniewicz z Sichowskiej Fundacji Edukacyjnej (www.sichow.pl)

Email: paulmmk@yahoo.com  Telefon +48-882-490-636

 

 

Sentencje Henryka Skolimowskiego

Bez piękna więdniemy.

Geniusz Światła a Świętość Życia

Jeśli życie nie niosłoby w sobie owego popędu do transcendencji, mogłoby utknąć na poziomie ameby. Jeżeli wszechświat nie miałby tego dążenia do pełniejszego wyrażenia siebie, życie mogłoby się nigdy nie pojawić.

Święte Siedlisko Człowieka

 Eko-filozofia jest zorientowana na życie, w przeciwieństwie do filozofii współczesnej (analitycznej), która jest zorientowana na język.

Filozofia Żyjąca. Filozofia jako drzewo życia

 Mądrość naszych czasów powinna wcielić mądrość ekologiczną i odpowiedzialność ekologiczną.

Medytacje

 Szczęścia nie osiąga się zdobywając nowe gadżety czy wytwory techniki.

Zielone Oko Kosmosu

 Filozofia ekologiczna pobudza do życia i działania, ponieważ jest ona filozofią życia, filozofią nadziei, filozofią współtworzenia z kosmosem. Aby podołać tej filozofii, która jest wyzwaniem całej przyszłości, musimy wziąć na barki wielką odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Odpowiedzialność taka nie jest krzyżem, ani Golgotą, ale formą wyzwolenia naszej duchowości, godności, suwerenności. Filozofia nie zbawia świata. Ale potrafi dostarczyć inspiracji tym, którzy szukają w nim sensu.

Nadzieja Matką Mądrych

Człowiek jako konkwistador, który żyje aby użyćjest postrachem Ziemi i karykaturą najgłębszych potencji tkwiących w naturze człowieka. Wypaczanie natury człowieka poprzez nadmierne eksponowanie egoizmu i sobkostwa, poprzez popychanie wszystkich, szczególnie młodych, do szalonej konkurencji – nawet po trupach innych – nie jest oznaką wyższości cywilizacyjnej zachodniej kultury. Jest oznaką schorzenia kultury. Jak również źródłem chaosu zarówno egzystencjalnego, jak i społecznego, kiedy to już nie wiadomo kim właściwie jesteśmy.

Wizje Nowego Millenium

ENPL