Kalendarz – 2020

Kalendarz 2020

4 Lipiec                          Dzień Błota — Im brudniej tym lepiej.

12- 19  Lipiec                Wspólnota Chrześcijan — Letnie spotkanie

18-20 Września          Seminarium – Mistrz Eckhart

3-4 Października         Winobranie i Kolacja w Villa Sichów

10-11 Października      Winobranie i Kolacja w Villa Sichów

14-15 Listopada            Winobranie i Kolacja w Villa Sichów + Koncert

 

ENPL